Obchodzenie obostrzeń przez rodziców

Wielu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli czy żłóbków znalazło się w niełatwej sytuacji, gdyż nowe obostrzenia wprowadzone 27 marca 2021 spowodowały zamknięcie tych placówek z wyjątkiem dla dzieci, których rodzice pracują w służbach mundurowych czy szpitalach. Zmiany te spotkały się z dość dużą krytyką i spowodowały, że rodzice starają się je w jakiś sposób obejść.

Dla kogo przedszkola nadal otwarte?

Wzrost zachorowań na COVID-19 spowodował, że rząd postanowił wprowadzić nowe obostrzenia. Zdecydowano się zamknąć przedszkola i żłobki w okresie 27 marzec – 9 kwiecień. Pod opieką przedszkoli mogą pozostać dzieci, rodziców, którzy są medykami bądź pracują w służbach mundurowych. Mowa tutaj o żołnierzach, policjantach czy funkcjonariuszach straży pożarnej. Wyjątek został wprowadzony, by osoby pracujące w wyżej wymienionych grupach zawodowych mogły spokojnie wykonywać własne obowiązki. Decyzje te wzbudziły sporo emocji wśród rodziców i wiele grup poczuło się dotkniętych. Zwłaszcza rodziców, pracujących w sklepach – ich zdaniem jest to dzielenie środowiska.

Obchodzenie obostrzeń przez rodziców

Próby ominięcia obostrzeń przez rodziców

By móc skorzystać z przywileju danego przez rząd – wystarczy, że jedno z rodziców dziecka jest lekarzem bądź pracownikiem służb mundurowych. Zawód wykonywany przez drugiego rodzica nie jest istotny wedle rozporządzenia. Zapis ten otworzył ścieżkę dla osób, chcących to wykorzystać czy sprytnie obejść. Rodzice często próbują wykorzystać to, że pracują w zawodach powiązanych z medycyną czy z służbami mundurowymi. Przykładowo posłać dziecko może do przedszkola pomoc chirurgiczna, która pracuje w prywatnej klinice medycyny estetycznej. RODO spowodowało, że przedszkola nie mogą zweryfikować miejsca pracy rodziców, stąd rodzice mogą skłamać w jakim miejscu pracują, podpisać oświadczenie i skorzystać z dyżuru. Tak naprawdę zbieranie danych dotyczących miejsca pracy rodziców jest niezgodne z ustawą o RODO i stanowi to naruszenie. Wielu rodziców nie ma możliwości załatwienia opieki dla dzieci na czas ich wyjścia do pracy, więc złożenie fałszywego oświadczenia jest jedynym sposobem na obejście tej sytuacji.