Jak przebiega egzekucja komornicza?

Niespłacone długi prędzej czy później mogą przysporzyć nam olbrzymich problemów. Często nieadekwatnych do początkowej wysokości naszych nieuregulowanych w terminie zobowiązań. Wystarczy, że wierzyciel postanowi wejść na drogę sądową i odzyskać swoje wierzytelności z pomocą komornika. Jak przebiega egzekucja komornicza? Kto może wnioskować o jej wszczęcie? Co może zająć komornik?

Odzyskania wierzytelności na drodze sądowej może domagać się zarówno osoba prywatna, jak i firma czy państwo. W dwóch pierwszych przypadkach egzekucja odbywa się na wniosek wierzyciela. W przypadku egzekucji z urzędu, z żądaniem wyegzekwowania zwrotu wierzytelności występuje sąd.

Egzekucja z urzędu

Za jakie niespłacone długi może być wszczęta egzekucja z urzędu? Przede wszystkim będą to zaległe świadczenia alimentacyjne. W określonych sytuacjach sąd może również wszczynać egzekucje z urzędu w postępowaniu nieprocesowym np. dotyczącym spraw rodzinnych i opiekuńczych, a także w sprawach związanych z zabezpieczeniem spadku oraz inwentarza.

Poza tym egzekucja komornicza z urzędu grozi nam za wszystkie nieuregulowane:

  • kary i grzywny sądowe

  • opłaty sądowe

  • koszty postępowania sądowego

  • grzywny nałożone przez komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Egzekucja na wniosek wierzyciela

Jeśli natomiast jesteśmy winni coś osobie prywatnej lub firmie, całe postępowanie windykacyjne i egzekucyjne odbywa się na wniosek wierzyciela. Nie zmienia to oczywiście przykrego dla dłużnika faktu, że w ostateczności to on pokrywa wszystkie koszty związane z czynnościami podjętymi w celu odzyskania wierzytelności. Egzekucja na wniosek wierzyciela przebiega w kilku etapach, są to:

  • wydanie przez sąd wyroku i nakazu zapłaty

  • zaopatrzenie orzeczenia w klauzulę wykonalności (tytuł wykonawczy)

  • skierowanie sprawy do komornika

  • podjęcie przez komornika działań egzekucyjnych

Więcej informacji o tym, jak zachować się w przypadku, gdy otrzymaliśmy wezwanie od komornika znajdziemy m. in. na stronie komornik Warszawa. Wystarczy przejść do sekcji dłużnik.

Co komornik może zająć?

Kiedy do odzyskania długu przystępuje komornik, pole manewru dłużnika jest już bardzo zawężone. Komornik posiada bowiem uprawnienia, które pozwalają skutecznie zaspokoić roszczenia wierzyciela. Może on zajmować i sprzedawać ruchomości, jak i nieruchomości. Zajmować konto bankowe dłużnika oraz wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, emerytur, rent czy innych dochodów.

Ograniczenia w zajęciu wynagrodzenia przez komornika

Są oczywiście pewne ograniczenia i wyłączenia, co jest ważne zwłaszcza w przypadku egzekucji długu z wynagrodzenia czy innych dochodów. Komornik nie zabierze wszystkich pieniędzy. Dłużnik musi przecież mieć za co żyć.

Dlatego w przypadku alimentów może zająć wynagrodzenie do wysokości trzech piątych jego całości. Natomiast w przypadku innych roszczeń może to być połowa wynagrodzenia, o ile dłużnikowi pozostanie na życie kwota w wysokości przynajmniej minimalnej pensji krajowej. Jest to bowiem kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Oprócz tego wysokość potrącanych należności nie może przekraczać 60 procent renty i emerytury przy egzekucji na rzecz świadczeń alimentacyjnych oraz 25 procent przy egzekucji innych roszczeń. Wolnymi kwotami od egzekucji i potrąceń w tym przypadku są 532,61 zł dla roszczeń alimentacyjnych i 878,81 zł dla innych roszczeń.