Jak wygląda umowa kupna- sprzedaży samochodu?

Umowa kupna- sprzedaży samochodu musi zostać zawarta zawsze wtedy, gdy sprzedaży pojazdu dokonuje osoba fizyczna. Forma tego rodzaju umowy jest bardzo zbliżona do standardowych umów sprzedaży ruchomości. Jednak w przypadku tego dokumentu musimy dodatkowo uwzględnić taki element jak opis sprzedawanego samochodu.

Czym jest umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Mimo tego, iż kodeks cywilny nie reguluje w sposób bezpośredni formy umowy kupna-sprzedaży samochodu warto sporządzić ją w formie pisemnej. Zdarzają się, bowiem sytuacje, że taki dokument należy okazać w urzędzie skarbowym bądź w wydziale komunikacji. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca forma pisemna jest wymagana, ponieważ sanowi wówczas dowód księgowy. W umowie kupna-sprzedaży samochodu sprzedawca zobowiązuje się do wydania auta kupującemu, przy czym jednocześnie przenosi na niego prawo do własności pojazdu. Kupujący natomiast oświadcza, że odbierze samochód i uiści za niego ustalona opłatę.

Co należy umieścić w umowie kupna-sprzedaży samochodu?

W umowie kupna- sprzedaży samochodu oprócz danych osobowych obu stron trzeba umieścić także informacje o sprzedawanym samochodzie. Należy wskazać między innymi takie dane jak: marka, model, kolor, rok produkcji, pojemność silnika, aktualny przebieg, numer nadwozia, numer silnika oraz numer rejestracyjny samochodu. W dodatkowych uwagach warto wypisać widoczne ubytki oraz informacje na temat dodatkowych elementów wyposażenia pojazdu np. bagażnika dachowego. Każda tego typu umowa musi zawierać również cenę samochodu oraz datę zawarcia sprzedaży.

Jak wygląda umowa kupna- sprzedaży samochodu?

Czynności, które należy wykonać przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży.

Przed sporządzeniem umowy kupna-sprzedaży samochodu warto dokonać przeglądu technicznego pojazdu oraz sprawdzić zgodność numerów nadwozia (VIN). Taki numer musi być zgodny z tym, który wpisany jest w dowodzie rejestracyjnym w części E. Do umowy kupna- sprzedaży samochodu warto dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się kupującego ze stanem technicznym auta oraz numerami identyfikującymi.

Sprzedawca wraz ze zbyciem pojazdu musi wydać kupującemu: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeżeli pojazd sprowadzony jest zza granicy sprzedawca powinien przekazać nabywcy potwierdzenie uiszczenia takich opłat jak: opłata recyklingowa, opłaty celne czy akcyza. Informacje na ten temat również warto zamieścić w umowie.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady ukryte samochodu.

Sprzedawca pojazdu jest odpowiedzialny za ukryte wady samochodu. Warunek jest jednak jeden, taka wada musi zostać zgłoszona przez kupującego najpóźniej miesiąc od momentu jej zauważenia. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego rękojmia dla sprzedanych samochodów wynosi rok od momentu zawarcia umowy kupna- sprzedaży. Takiego zapisu nie trzeba umieszczać w sporządzonej umowie, ponieważ wynika to z obowiązującego w Polsce prawa. Aby jednak uniknąć niemiłych niespodzianek i zaoszczędzić sobie stresu warto przed zakupem dokładnie obejrzeć samochód i szczegółowo zapoznać się z jego dokumentami.