Prawo autorskie i prawo do wizerunku w kontekście nauczania zdalnego

Nauczanie zdalne wywołało wiele emocji i wątpliwości w momencie wybuchu pandemii koronawirusa. Nauczyciele czuli się niedostatecznie przygotowani do tej formy uczenia. Warto wiedzieć jak wygląda kwestia praw autorskich i praw do wizerunku w kontekście nauczania online. Z jakich zasobów nauczyciele mogą korzystać podczas prowadzenia zdalnej lekcji, czy możliwe jest przesłanie zeskanowanej książki czy możliwe jest odtworzenie filmu? Odpowiedzi na te pytania zostaną rozwiane w niniejszym artykule.

Z jakich zasobów można korzystać podczas e-lekcji?

Ten aspekt został poruszony w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mówi się o dozwolonym użytku edukacyjnym. Są to specyficzne sytuacje, w których można prawnie korzystać z utworów bez posiadania zgody ich autorów lub posiadaczy do nich praw autorskich. DUE mówi o dwóch wyjątkach. Są nimi nauczanie w instytucjach oświatowych takich jak szkoły, uczelnie lub przedszkola oraz na potrzeby zilustrowania określonego tematu w celach edukacyjnych.

Na ogół można korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i tłumaczeniu oraz można zwielokrotniać czyli rozsyłać uczniom, drukować czy kserować drobne utwory lub fragmenty większych utworów. Podczas edukacji zdalnej korzystanie z tych dóbr jest możliwe tylko i wyłącznie dla uczniów, którzy wykorzystują narzędzia technologiczne, wymagających logowania lub innego sposobu weryfikacji, iż są uczniami danej instytucji oświatowej.

Prawo autorskie i prawo do wizerunku w kontekście nauczania zdalnego

Z jakich zasobów może korzystać nauczyciel podczas prowadzenia zajęć dostępnych dla każdego?

Jeśli nauczyciel prowadzi lekcje dostępne dla każdego wówczas nie może powoływać się na wyżej wspomnianą ustawą, mówiącą o dowolnym użytku edukacyjnym. Ma możliwość korzystania tylko i wyłącznie z takich zasobów z jakich ma każdy użytkownik Internetu. Mowa tutaj o utworach, które sam stworzył, utworach domeny publicznej (czyli tych, którzy twórcy zmarli 70 lat temu) oraz utworach, które są udostępniane na wolnych licencjach. W ostatnim przypadku konieczne jest umieszczenie podpisu z autorem utworu.