Świadczenie emerytalne przy umowie zlecenia

Po wielu latach pracy przychodzi upragniony czas przejścia na emeryturę i realny odpoczynek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kobiety otrzymują świadczenie po ukończeniu 60. roku życia, mężczyźni 5 lat później. Wysokość świadczeń emerytalnych jest już kwestiami indywidualnymi. Zależy to między innymi od okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i ich wysokości.

Świadczenie emerytalne przy umowie zlecenia

Umowa zlecenie, a świadczenie emerytalne

Czasami pracodawcy zawierają inne rodzaje umów, na przykład zlecenia. Niestety, takie rozwiązanie wiąże się z korzyściami jedynie dla osoby zatrudniającej. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która co do zasady nie ma zastosowania w prawie pracy. Często w tym kontekście pojawia się pytanie, czy taki rodzaj umowy można uznać przy wyliczaniu wysokości emerytury? Tutaj również pojawia się zależność. Należy rozróżnić dwie osobne kwestie: czy notuje się wpływ tej umowy na wysokość świadczenia i staż pracy. Na mocy umowy zlecenia również odprowadza się składki na ubezpieczenie emerytalne, które jest obowiązkowe. Dlatego dokument również przedkłada się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zostaje on uznany.

Staż pracy na podstawie umowy zlecenia

Nieco gorzej wygląda kwestia wliczania umowy zlecenia do stażu pracy. W tym zakresie nie jest to możliwe, ponieważ zgodnie z informacjami zawartymi we wstępie, ma się wówczas do czynienia z umową cywilnoprawną. Jest to dość krzywdzące, ponieważ wszystkie obowiązki pracownicze zazwyczaj nie różnią się od tych, które wykonuje się na podstawie zwykłej umowy o pracę. Osoby w wieku przedemerytalnym niestety często są zatrudniane w oparciu o inne warunki. Dzięki temu pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzać szkoleń BHP, ani udzielać urlopów. Jest to rodzaj zabezpieczenia dla osoby zatrudniającej, czego nie można powiedzieć o drugiej stronie stosunku pracy. Możliwe jest wykonywanie pracy na kilku umowach zlecenia, jednak wtedy pełen wymiar składek odprowadza się tylko w jednego stosunku pracy. Przy pozostałych natomiast reguluje się wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.