Co należy wiedzieć o tarczy antykryzysowej?

Tarcza antykryzysowa została przyjęta w Sejmie w nocy z 27 na 28 marca 2020 roku. Celem tarczy jest zwolnienie mniejszych przedsiębiorstw i samozatrudnionych z płacenia składek ZUS przez okres trzech miesięcy oraz oferuje możliwość pobierania świadczenia postojowego.

Wyjątkowe posiedzenie Sejmu

W Polsce miało miejsce po raz pierwszy zdalne głosowanie posłów odnośnie ustaw powiązanych z tarczą antykryzysową. Sytuacja ta została wymuszona stanem epidemii, wywołanym przez koronawirusa i jego negatywnymi skutkami. W skład tarczy antykryzysowej weszły następujące ustawy: o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju; rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa oraz wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa.

Najbardziej istotne są ostatnie trzy wymienione ustawy, mówią one o wsparciu firm poprzez dofinansowanie bezzwrotne oraz utrzymaniu płynności przedsiębiorstw.

Co należy wiedzieć o tarczy antykryzysowej?

Zwolnienie z spłacenia składek ZUS

Tarcza antykryzysowa zapewnia zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy przedsiębiorstwa zaliczane do grupy mikroprzedsiębiorstw, które powstały wcześniej niż przed dniem 1.02.2020 roku. W grupie tej znajdują się firmy, które zatrudniają do 9 osób. Zwolnieni ze składek będą także osoby samozatrudnione o przychodzie mniejszym, aniżeli trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, które także zostały założone wcześniej przed 1 lutym 2020 r.

Dodatkowo tarcza zakłada wypłacanie świadczenia postojowego – w wysokości 2 080 złotych dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, którzy prowadzili działalność przed 1.02.2020 r. Osoby samozatrudnione muszą udowodnić, że ich przychód w miesiącu ubiegłym spadł co najmniej o 15% w porównaniu z miesiącem wcześniejszym.

Głównymi celami tarczy są zachowanie miejsc pracy, pomoc firmom, wsparcie finansowe służby zdrowia, wspieranie inwestycji publicznych i systemu finansowego.