Co to jest prawo własności intelektualnej?

W dzisiejszych czasach wiele osób spotyka się z pojęciem prawa własności intelektualnej. Jest to, bowiem bardzo obszerna dziedzina prawa. Mimo tego, że własność intelektualna nie posiada materialnego charakteru ma ona ogromna wartość. Wiedza z zakresu prawa własności intelektualnej potrzebna jest każdemu przedsiębiorcy.

Czym zajmuje się prawo własności intelektualnej?

Prawo własności intelektualnej jest dziedziną prawa, która zajmuje się w szczególności prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej, a także zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Prawo autorskie chroni utwory. Prawo własności przemysłowej to natomiast ochrona takich dóbr jak: patenty, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz znaki towarowe. Kwestie z zakresu prawa własności zostały uregulowane w ustawie prawo własności przemysłowej. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji dotyczy natomiast przede wszystkim relacji pomiędzy przedsiębiorcami.

Co to jest prawo własności intelektualnej?

Problematykę prawa własności intelektualnej reguluje ustawodawstwo polskie i unijne. Są to między innymi ustawy o: prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochronie baz danych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także liczne akty prawa międzynarodowego i dyrektywy ratyfikowane przez Polskę.

Dlaczego w firmie prawo własności intelektualnej jest tak ważne?

Dla każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku wartość intelektualna powinna odgrywać duże znaczenie. Jest ona, bowiem jednym z najbardziej wartościowych i zarazem najważniejszych aktywów firmy. Prawidłowe formułowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej ma duży wpływ na sukces przedsiębiorstwa. Przy formułowaniu tego typu umów firma określa, w jaki sposób będzie mogła korzystać z nabytych praw.  Należy pamiętać, aby w umowie właściwie opisać przede wszystkim: przedmiot praw wyłączonych, pola eksploatacji oraz należne wynagrodzenie.

Kancelarie prawne, a pomoc w zakresie zagadnień z dziedziny prawa własności intelektualnej.

 Wiele firm w kwestii prawa własności intelektualnej chętnie korzysta z doświadczenia kancelarii prawnych. Świadczą one pomoc z zakresu sporządzania i negocjowania umów autorsko- prawnych, pomagają dobrać odpowiednia politykę dotyczącą zarządzania własnością intelektualną w danej firmie oraz doradzają w przypadku zarzutu naruszeń. Kancelarie prawne reprezentują swoich klientów w sprawach sadowych z zakresu prawa autorskiego oraz w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Kancelarii prawnej można ponadto uzyskać pomoc związaną z rejestracją znaków towarowych, a także dowiedzieć się, w jaki sposób należy postępować w sytuacji wygaśnięcia lub unieważnienia znaków towarowych. Kancelaria prawna to również doskonałe rozwiązanie dla wszystkich tych firm, które chciałyby uzyskać pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Może to być np. pomoc związana z tworzeniem regulaminów sklepów internetowych, a także tworzeniem zgód wymaganych do przetwarzania danych osobowych.