Czym jest system monitoringu jakości powietrza?

Wiedza na temat jakości powietrza jest naprawdę ważna. W dzisiejszych czasach smog stanowi duży problem w wielu polskich miastach. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego to niebezpieczne zjawisko. Smog bardzo negatywnie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu, jest przyczyną wielu groźnych chorób, dlatego tak istotny jest w naszym kraju sprawnie funkcjonujący system monitoringu jakości powietrza.

Akty prawne regulujące podstawowe pojęcia związane z systemem monitoringu jakości powietrza w Polsce.

W Polsce najważniejsze informacje dotyczące systemu monitoringu jakości powietrza zawarte zostały w takich aktach prawnych jak: Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz w rozporządzeniach Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu i w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dokumenty te definiują system monitoringu jakości powietrza, a ponadto określają sposoby i zakres badań stanu zanieczyszczeń, kryteria oceny oraz minimalną wymaganą liczbę stacji pomiarowych z uwzględnieniem źródeł emisji. W Polsce badaniami zanieczyszczeni jakości powietrza zajmują się między innymi Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, natomiast nad wiarygodnością badań czuwa Polskie Centrum Akredytacji.

Dlaczego system monitoringu jakości powietrza jest tak ważny?

System monitoringu jakości powietrza jest ważny, ponieważ jest narzędziem, które wspomaga prawidłowe zarządzanie środowiskiem. Właściwie funkcjonujący system monitoringu jakości powietrza powinien spełniać następujące funkcje: informacyjną, prognostyczną oraz ostrzegawczą. Ponadto powinien także przyczyniać się do sterowania emisją. Wszystko to ma na celu ochronę zdrowia ludzi, poprawę warunków życia oraz ochronę roślin. Dzięki kontroli zanieczyszczeń zyskujemy wiedzę na temat jakości powietrza. System monitoringu jakości powietrza ma więc na celu ochronę środowiska. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie zagrożeń, ich pomiar oraz ocena, a także określenie sposobu przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia powietrza i podjęcie działań naprawczych związanych z eliminacją źródeł zanieczyszczenia.

Czym jest system monitoringu jakości powietrza?

Aktualne dane o stanie powietrza dostępne dla każdego.

Możliwość prostego i szybkiego sprawdzenie stanu zanieczyszczenia w miejscu zamieszkania to doskonały sposób na zwiększenie świadomości wśród ludzi na temat jakości powietrza, którym oddychają. Takie właśnie rozwiązanie oferuje nam firma Airly. Za pomocą map Airly lub przy użyciu mobilnej aplikacji Airly każdy mieszkaniec Polski może w prosty sposób sprawdzić poziom zanieczyszczeń powietrza w najbliższej okolicy. Firma Airly posiada największą w Polsce sieć czujników monitorujących jakość powietrza. Co ważne czujniki te skalibrowane zostały ze stacjami państwowymi. Na obecną chwilę jakość powietrza za pomocą map Airy możemy sprawdzić, aż w ponad 2000 lokalizacji w kraju i są to zarówno duże aglomeracje, jak i niewielkie miejscowości. W Polsce wiele osób nie czuje się wystarczająco poinformowanych na temat aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza, na szczęście dzięki mapą Airly wszystkie najważniejsze informacje na temat jakości powietrza dostępne są w jednym miejscu i można w prosty sposób samodzielnie je sprawdzić.