Jak założyć spółkę z o.o. - krok po kroku

Wiele osób decyduje się na założenie spółki z o.o. Zalety tej formy działalności to przede wszystkim: możliwość współdziałania ze wspólnikiem, dziedziczenie udziałów, ochrona kapitału, większy prestiż, ominiecie ZUS-u oraz niższy podatek dochodowy.

Koszty związane z założeniem sp. z o.o.

Sp. z o.o. można założyć na dwa sposoby: poprzez Internet (S24) lub u notariusza. Założenie spółki przez S24 jest o wiele tańszą i szybszą opcją. Przy tworzeniu umowy sp. z o.o. w taki sposób możemy korzystać wyłącznie ze wzoru udostępnionego przez KRS, a jako kapitał zakładowy do spółki możemy wnieść jedynie gotówkę. Przy rejestracji internetowej opłata sądowa to koszt 250 zł. Dodatkowo musimy pokryć koszty ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które wynoszą 100 zł oraz groszowe koszty za wykonanie płatności internetowej. Od wartości kapitału zakładowego, który zostanie pomniejszony o powyższe koszty należy jeszcze zapłacić 0, 5% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Koszty otwarcia sp. z o.o. u notariusza są o wiele wyższe. Musimy wówczas opłacić:

  • taksę notarialna, która uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego,
  • wypis z aktu, który jest opłatą za spisanie umowy spółki,
  • notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu,
  • opłaty sądowe: opłata sądowa wynosi 500 zł, koszty ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • wynagrodzenie dla radcy prawnego (opcjonalnie, jeżeli korzystamy).

Jak założyć spółkę z o.o. - krok po kroku

Jak założyć spółkę z o.o. przez S24?

Do otwarcia sp. z o.o. potrzebny jest wkład własny w wysokości 5000 zł. Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym CIT. Aby założyć sp. z o.o. szybko i sprawnie wystarczy skorzystać z możliwości Internetu. Pierwszy krok to wypełnienie wniosku w systemie S24. Następnie musimy poczekać na otrzymanie korespondencji z KRS o brakach oraz dosłać do sądu oświadczenia prokurentów. Po otrzymaniu z KRS potwierdzenia o rejestracji spółki wystarczy już tylko założyć konto w banku i zamówić odpowiednie pieczątki. Ostatni etap, który musimy załatwić osobiście to wizyta w Urzędzie Skarbowym oraz kontrola inspektorów ze skarbówki.

Aby móc korzystać z systemu S24 musimy założyć profil MS, ponieważ będzie on konieczny do podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów. Inną opcją na podpisywanie dokumentów online jest tak zwany profil zaufany ePUAP.  Po poprawnym wypełnieniu dokumentów spółki i złożeniu podpisów należy wypełnić wniosek rejestracyjny spółki, a następnie opłacić go i wysłać dokumenty przez system do Sądu. W przypadku zakładania konta przez portal S24 konieczne jest również dosłanie oświadczenia prokurentów, ponieważ program ten nie przewiduje dołączenia do wniosku rejestracyjnego takiego dokumentu. Oświadczenie to należy dosłać do Sądu razem z listem przewodnim bezpośrednio po otrzymaniu korespondencji o jego braku. Po poprawnym załatwieniu sprawy otrzymamy potwierdzenie zarejestrowania spółki. Następnie wystarczy już jedynie założyć konto firmowe i wyrobić pieczątki oraz co najważniejsze udać się do Urzędu Skarbowego w celu załatwienia: spraw związanych z: NIP-8, PCC-3 oraz opcjonalnie VAT-R. Kontrola inspektorów z Urzędu Skarbowego w biurze spółki powinna odbyć się w terminie do 30 dni.