Czemu służy umowa ubezpieczeniowa?

W dzisiejszych czasach wiele osób decyduje się na podpisanie różnego rodzaju umów ubezpieczeniowych. Bardzo popularne są miedzy innymi polisy ubezpieczenia na: życie, utratę pracy czy mieszkanie.

Czym jest umowa ubezpieczeniowa?

Umowa ubezpieczeniowa jest umową wzajemną, odpłatną oraz zobowiązującą. Stronami tego rodzaju umowy są: Ubezpieczyciel oraz Ubezpieczający. Na skutek takiej umowy Ubezpieczyciel ponosi obowiązek wypłacenia świadczenia w sytuacji zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, a Ubezpieczający przejmuje na siebie obowiązek płacenia ustalonej składki. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta zarówno na rachunek własny Ubezpieczającego (utrata pracy) jak i na rachunek cudzy (dla członka rodziny na skutek śmierci Ubezpieczającego).

Jak wygląda procedura zawierania umowy ubezpieczeniowej?

Na początku Ubezpieczyciel składa ofertę potencjalnemu klientowi, jeżeli zostanie ona przez niego przyjęta, wówczas można podpisać umowę. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest tak zwana polisa ubezpieczeniowa. Polisa ubezpieczeniowa podpisywana jest na dany okres. Czas ochrony ubezpieczeniowej nie rozpoczyna się jednak z chwilą podpisania dokumentów. Ochrona zazwyczaj zaczyna obowiązywać dopiero od kolejnego dnia od momentu podpisania deklaracji.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej?

Dla obu stron umowa ubezpieczeniowa jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ to w niej zostały określone szczegółowe warunki ubezpieczenia. Takie jak np.: kwota składki ubezpieczeniowej czy wysokość sumy gwarancyjnej. Zależność między nimi jest w większość przypadków wprost proporcjonalna, co oznacza, że im większa suma gwarantowanego świadczenia tym większa będzie również wymagana składka ubezpieczeniowa. Umowa ubezpieczeniowa to dokument chroniący interesy obu stron.

Czemu służy umowa ubezpieczeniowa?

W tego typu umowie określa się również zapisy o tym, w jakich sytuacjach Ubezpieczyciel będzie zwolniony od obowiązku wypłaty świadczenia na rzecz Ubezpieczającego. Zapisy tego typu stosowane są przede wszystkim w umowach ubezpieczenia na życie czy też w ubezpieczeniach mieszkania. Jako przykład można tu wymienić śmierć z powodu problemów zdrowotnych Ubezpieczającego, które były przez niego leczone przed dniem podpisania umowy ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel jest zwolniony z wypłaty świadczenia. Kluczowe zapisy odnośnie wypłaty świadczeń mogą znajdować się też w umowach ubezpieczenia nieruchomości. Np. gdy w domu Ubezpieczającego doszło do pożaru, który został wywołany przez samodzielnie zainstalowaną instalację elektryczną, która nie posiadała atestów, a w umowie widnieje zapis o niewypłaceniu świadczenia w przypadku zniszczenia powstałego z winy właściciela.

Takich kluczowych zapisów w umowie ubezpieczeniowej może być o wiele więcej, dlatego warto przed podpisaniem dokumentu szczegółowo się z nim zapoznać. Przeczytanie umowy ubezpieczeniowej ze zrozumieniem jest bardzo ważne, dzięki temu będziemy mogli w przyszłości uniknąć niemiłych rozczarowań i niepotrzebnego stresu.